Maaike Hebbrecht

Logopediste, stottertherapeute

In 2006 studeerde ze af als gegradueerde logopediste aan de Lessius Hogeschool te Antwerpen. In het volgende jaar behaalde ze in Antwerpen haar getuigschrift van stottertherapeute aan de CIOOS- opleiding.

Naast haar specialisatie in de behandeling van de vloeiendheidsstoornis stotteren, deed ze een bijkomende opleiding als rekencoach bij Eureka en beëindigde ze de opleiding van autisme bij kinderen en jongeren aan de Xios-Hogeschool te Hasselt. In 2013 behaalde ze het getuigschrift van het post-graduaat Leerstoornissen aan de Thomas More Hogeschool te Antwerpen.

Na één jaar werken met kinderen in een zelfstandige logopedische groepspraktijk, startte ze haar eigen praktijk op in Tongeren. De voorbije jaren heeft ze haar activiteit als zelfstandige logopediste in Tongeren gecombineerd met het werken in het buitengewoon basisonderwijs, in het centrum voor spraak- en taalpathologie te Hasselt en in een semi-internaat voor kinderen en jongeren met autisme.

Momenteel werkt Maaike als zorgcoördinator op school en werkt ze in een team van 5 logopedisten in haar logopedische groepspraktijk te Tongeren.

Inez Franssen

Logopediste

In 2014 behaalde Inez haar masterdiploma in de Logopedische en Audiologische wetenschappen aan de universiteit te Leuven. Tijdens haar studies deed ze stage in het Ziekenhuis te Genk, waarbij ze werkte met patiënten met een neurologische aandoening. Ook deed ze een stage in het buitengewoon lager onderwijs.

Dit laatste wekte haar interesse, waardoor ze besloot om aansluitend nog een BanaBa-opleiding voor buitengewoon onderwijs te volgen aan de KH Leuven. Hier werkte ze voornamelijk met kinderen en jongeren met een mentale beperking en ASS.

Sinds 2015 werkt ze in deze logopedische groepspraktijk in Tongeren als zelfstandige logopediste.

Elien Poesen

Logopediste

In 2013 studeerde ze af als bachelor aan de Arteveldehogeschool te Gent. Tijdens haar studies koos ze ervoor om haar toe te spitsen op kinderen met een vertraagde taalontwikkeling. Sinds 2014 werkt ze in deze praktijk als zelfstandig logopediste.

Elien schoolt zich bij in het kader van de zorg binnen het gewoon onderwijs. Deze opleiding begeleidt het proces om een effectieve leerzorg en inclusie op te nemen in het onderwijs. Elien leert er werken met verschillende plannen voor leerling- en klasbegeleiding.

Elien werkt sinds september 2015 overdag in een school voor buitengewoon onderwijs, waar ze kinderen met een vetraagde taalontwikkeling en kinderen met leermoeilijkheden begeleidt.
Elien behaalde in juni 2015 het postgraduaatdiploma van de opleiding ‘School voor Allen’.

Lore Copermans

Logopediste

In 2016 studeerde Lore af als professionele bachelor in de logopedie aan de Thomas More hogeschool te Antwerpen.

Tijdens haar opleiding deed ze stage in een zelfstandige praktijk, een revalidatiecentrum en bij Eureka Onderwijs. Werken met kinderen is eerder een passie dan een opgave.

Sinds 2016 werkt ze in de logopedische groepspraktijk van Maaike Hebbrecht te Tongeren. Ze behandelt kinderen met logopedische problemen op school en in de praktijk.

Caroline Delhougne

Logopediste

In 2017 studeerde Caroline af als bachelor aan de Arteveldehogeschool in Gent. Tijdens haar stage werkte ze in het buitengewoon lager en secundair onderwijs (type 2 en type 9). Ze behandelde kinderen met een lichte tot matige mentale handicap, taalstoornis en autisme. Ook deed ze stage in een zelfstandige praktijk waar ze kinderen met leer- en taalstoornissen behandelde.

Caroline werkt sinds september 2017 in het ondersteuningsteam van scholengroep 14. Daar begeleidt ze kinderen die nood hebben aan specifieke ondersteuning ten gevolge van taal- en leerproblemen.

Sinds september 2017 werkt Caroline als zelfstandige logopediste in de groepspraktijk van Maaike Hebbrecht. Ze behandelt kinderen met taal-, leer-, en articulatieproblemen.