www.vvl.be
Website van de Vlaamse Vereniging voor logopedisten. Het onderdeel van deze website gericht naar patiënten vindt u op http://www.vvl.be/htmdocumenten/infopatient.htm

www.asha.org/public/speech
De American Speech and Hearing Association is de beroepsvereniging van logopedisten in de VS. Deze site zit boordevol informatie over communicatieproblemen, gericht naar mensen met logopedische problemen, ouders, kinderen, logopedisten, enz.

www.letop.be
Informatiepunt leerstoornissen.

www.zitstil.be
Informatiepunt ADHD/ADD.

www.stichtingdyslexienederland.nl
Wetenschappelijke kennis over dyslexie naar professionals in het onderwijs en de zorg.

www.cioos.be
Centrum voor Informatie, Onderzoek en Opleiding over Stotteren.

www.makkelijklezenplein.nl
Site voor kinderen, ouders en begeleiders over hoe men leesplezier kan implementeren met tips, voorbeelden, bibliotheken, ...

nvlf.logopedie.nl
Website van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, onderdeel ‘publieksinfo', waarop u goede, algemene informatie vindt over tal van logopedische stoornissen.

www.inami.fgov.be
Site van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. O.m. info over terugbetalingsmodaliteiten.

www.sprankel.be
Vereniging voor ouders van kinderen met leerproblemen.

www.dyslexie.nl
Informatiepunt dyslexie.

www.code.thomasmore.be
Code is het multidisciplinaire expertisecentrum van Thomas More voor ontwikkeling en leren. Code werkt rond universeel onderwijs, meertaligheid en ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS, taal- en leerstoornissen).

www.ikhaatlezen.be

Site voor kinderen, ouders en begeleiders over het belang van lezen, voorlezen en leesplezier met praktische voorbeelden en tools (luisterboeken).

www.leesplein.be
Site waar je leuke, interessante boeken kan zoeken voor elke leeftijd.