Maaike Hebbrecht

Logopediste, stottertherapeute

In 2006 studeerde ze af als gegradueerde logopediste aan de Lessius Hogeschool te Antwerpen. In het volgende jaar behaalde ze in Antwerpen haar getuigschrift van stottertherapeute aan de CIOOS- opleiding.

Naast haar specialisatie in de behandeling van de vloeiendheidsstoornis stotteren, deed ze een bijkomende opleiding als rekencoach bij Eureka en beëindigde ze de opleiding van autisme bij kinderen en jongeren aan de Xios-Hogeschool te Hasselt. In 2013 behaalde ze het getuigschrift van het post-graduaat Leerstoornissen aan de Thomas More Hogeschool te Antwerpen.

Na één jaar werken met kinderen in een zelfstandige logopedische groepspraktijk, startte ze haar eigen praktijk op in Tongeren. De voorbije jaren heeft ze haar activiteit als zelfstandige logopediste in Tongeren gecombineerd met het werken in het buitengewoon basisonderwijs, in het centrum voor spraak- en taalpathologie te Hasselt en in een semi-internaat voor kinderen en jongeren met autisme.

Momenteel werkt Maaike als zorgcoördinator op school en werkt ze in een team van 5 logopedisten in haar logopedische groepspraktijk te Tongeren.

Gaelle Coecke
Gaëlle Coucke

Logopediste

Gaëlle studeerde in 2018 af aan de Hogeschool Gent en behaalde een professionele bachelor in de logopedie.

Tijdens haar opleiding kwam ze in contact met verschillende doelgroepen. Zo deed ze stage in het KIDS te Hasselt. Ze behandelde er kinderen met een auditieve beperking, een spraak- of taalstoornis of een autismespectrumstoornis (zonder verstandelijke beperking). Daarnaast liep Gaëlle stage in het UZ Gent. Hier behandelde ze volwassenen met een niet aangeboren hersenletsel. Tot slot trok ze voor haar laatste stage 4 maanden naar Suriname. Hier deed ze eveneens een stage in het buitengewoon onderwijs.

In augustus 2019 volgde ze de basiscursus oromyofunctionele therapie van KWeC. In datzelfde cursuscentrum volgde ze in februari 2020 de praktische cursus spelling en in juni 2020 de praktische cursus technisch lezen.

Gaëlle werkt sinds oktober 2018 als zelfstandig logopediste in deze groepspraktijk.

Elien Poesen

Logopediste

In 2013 studeerde Elien af als bachelor aan de Arteveldehogeschool te Gent. Tijdens haar studies koos ze ervoor om haar toe te spitsen op kinderen met een vertraagde taalontwikkeling. Sinds 2014 werkt ze in deze praktijk als zelfstandig logopediste.

Elien schoolde zich enkele jaren geleden bij in het kader van de zorg binnen het gewoon onderwijs. Ze behaalde toen het ‘Postgraduaat School Voor Allen’. Verder studeerde ze in 2018 af aan de UCLL waar ze de Bachelor na Bachelor in het Buitengewoon Onderwijs behaalde, alsook het diploma van het ‘Postgraduaat Autisme en (rand-)normale begaafdheid’. Binnen deze opleidingen spitste ze zich toe op het doelgericht en planmatig werken aan individuele handelingsplannen van leerlingen met autisme of leerproblemen. Elien volgde in 2020 de praktische cursus spelling en de basiscursus oro-myofunctionele therapie bij het cursuscentrum KWeC.

Elien werkt sinds september 2015 overdag in een school voor Buitengewoon Onderwijs, waar ze kinderen met een vertraagde spraak- en taalontwikkeling en kinderen met leermoeilijkheden begeleidt. Zij probeert de kennis en ervaring die ze op beide werkplekken opdoet te combineren om op deze manier met een brede kijk op logopedie en zorg aan de slag te gaan.

Binnen deze logopedische groepspraktijk behandelt Elien kinderen met leer-, spraak- en taalstoornissen en kinderen met myofunctionele problematieken.

Lien Vos
Lien Vos

Logopediste

In 2020 studeerde ze af als logopediste aan de Arteveldehogeschool in Gent.

Lien kwam tijdens haar opleiding in contact met verschillende doelgroepen. Zo deed ze stage
in een instelling voor volwassenen met motorische beperkingen en gedragsproblemen. Hier
leerde ze veel bij over ondersteunde communicatie, slik-en spraakstoornissen.

Daarnaast volgde ze ook stage in het Ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK). Hier behandelde
Lien voornamelijk volwassenen met taal-, slik-en spraakstoornissen ten gevolge van een niet-aangeboren hersenletsel.

Tot slot begeleidde ze, tijdens haar stage in het buitengewoon onderwijs, kinderen met een
vertraagde taal-en spraakontwikkeling en leermoeilijkheden.

Momenteel volgt Lien de Bachelor na Bachelor Buitengewoon onderwijs om haar kennis
over het doelgericht werken met verschillende doelgroepen uit het buitengewoon onderwijs
te verbreden.

Sinds juli 2020 werkt Lien in de logopedische groepspraktijk van Maaike Hebbrecht. Ze
behandelt er kinderen met leer-, spraak-, en taalstoornissen.