Maaike Hebbrecht

Logopediste, stottertherapeute

In 2006 studeerde ze af als gegradueerde logopediste aan de Lessius Hogeschool te Antwerpen. In het volgende jaar behaalde ze in Antwerpen haar getuigschrift van stottertherapeute aan de CIOOS- opleiding.

Naast haar specialisatie in de behandeling van de vloeiendheidsstoornis stotteren, deed ze een bijkomende opleiding als rekencoach bij Eureka en beëindigde ze de opleiding van autisme bij kinderen en jongeren aan de Xios-Hogeschool te Hasselt. In 2013 behaalde ze het getuigschrift van het post-graduaat Leerstoornissen aan de Thomas More Hogeschool te Antwerpen.

Na één jaar werken met kinderen in een zelfstandige logopedische groepspraktijk, startte ze haar eigen praktijk op in Tongeren. De voorbije jaren heeft ze haar activiteit als zelfstandige logopediste in Tongeren gecombineerd met het werken in het buitengewoon basisonderwijs, in het centrum voor spraak- en taalpathologie te Hasselt en in een semi-internaat voor kinderen en jongeren met autisme.

Momenteel werkt Maaike als zorgcoördinator op school en werkt ze in een team van 5 logopedisten in haar logopedische groepspraktijk te Tongeren.

Gaelle Coecke
Gaëlle Coucke

Logopediste

Gaëlle studeerde in 2018 af aan de Hogeschool Gent en behaalde een professionele bachelor in de logopedie.

Tijdens haar opleiding kwam ze in contact met verschillende doelgroepen. Zo deed ze stage in het KIDS te Hasselt. Ze behandelde er kinderen met een auditieve beperking, een spraak- of taalstoornis of een autismespectrumstoornis (zonder verstandelijke beperking). Daarnaast liep Gaëlle stage in het UZ Gent. Hier behandelde ze volwassenen met een niet aangeboren hersenletsel. Tot slot trok ze voor haar laatste stage 4 maanden naar Suriname. Hier deed ze eveneens een stage in het buitengewoon onderwijs.

Gaëlle werkt sinds oktober 2018 als zelfstandig logopediste in deze groepspraktijk.

Elien Poesen

Logopediste

In 2013 studeerde Elien af als bachelor aan de Arteveldehogeschool te Gent. Tijdens haar studies koos ze ervoor om haar toe te spitsen op kinderen met een vertraagde taalontwikkeling. Sinds 2014 werkt ze in deze praktijk als zelfstandig logopediste.

Elien schoolde zich enkele jaren geleden bij in het kader van de zorg binnen het gewoon onderwijs. Ze behaalde toen het ‘Postgraduaat School Voor Allen’. Verder studeerde ze in 2018 af aan de UCLL waar ze de Bachelor na Bachelor in het Buitengewoon Onderwijs behaalde, alsook het diploma van het ‘Postgraduaat Autisme en (rand-)normale begaafdheid’. Binnen deze opleidingen spitste ze zich toe op het doelgericht en planmatig werken aan individuele handelingsplannen van leerlingen met autisme of leerproblemen.

Elien werkt sinds september 2015 overdag in een school voor Buitengewoon Onderwijs, waar ze kinderen met een vertraagde spraak- en taalontwikkeling en kinderen met leermoeilijkheden begeleidt. Zij probeert de kennis en ervaring die ze op beide werkplekken opdoet te combineren om op deze manier met een brede kijk op logopedie en zorg aan de slag te gaan.

Binnen deze logopedische groepspraktijk behandelt Elien kinderen met leer-, spraak- en taalstoornissen en kinderen met myofunctionele problematieken.

Lore Copermans

Logopediste

In 2016 studeerde Lore af als professionele bachelor in de logopedie aan de Thomas More hogeschool te Antwerpen.

Tijdens haar opleiding deed ze stage in een zelfstandige praktijk, een revalidatiecentrum en bij Eureka Onderwijs. Werken met kinderen is voor Lore eerder een passie dan een opgave.

Na haar studies combineerde Lore werken met de postgraduaatopleiding ‘Leerstoornissen’ aan de Thomas More Hogeschool.

Sinds 2016 werkt ze in de logopedische groepspraktijk van Maaike Hebbrecht te Tongeren. Ze behandelt kinderen met logopedische problemen op school en in de praktijk.

Caroline Delhougne

Logopediste

In 2017 studeerde Caroline af als bachelor aan de Arteveldehogeschool in Gent. Tijdens haar stage werkte ze in het buitengewoon lager en secundair onderwijs (type 2 en type 9). Ze behandelde kinderen met een lichte tot matige mentale handicap, taalstoornis en autisme. Ook deed ze stage in een zelfstandige praktijk waar ze kinderen met leer- en taalstoornissen behandelde.

Caroline werkt sinds september 2017 in het ondersteuningsteam van scholengroep 14. Daar begeleidt ze kinderen die nood hebben aan specifieke ondersteuning ten gevolge van taal- en leerproblemen. Ze werkt dagelijks met de verschillende voorleesprogramma's zoals Alinea, Kurzweil en Sprint. Bijkomend beheerst ze ook SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren).

Sinds september 2017 werkt Caroline als zelfstandige logopediste in de groepspraktijk van Maaike Hebbrecht. Ze behandelt kinderen met taal-, leer-, en articulatieproblemen.