logopedie

Logopedie is een paramedisch beroep in de gezondheidszorg en het onderwijs. De logopedie houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op vlak van spraak, taal, leren, stem en gehoor.

M.a.w. alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal. Dit kunnen aangeboren of verworven stoornissen zijn.

Voor algemene informatie over logopedie verwijzen wij naar de website van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten.